Elastòmer fluorat

Perfils i tubs, juntes tòriques.

Plaques i peces emmotllades.