Juntes amb unió vulcanitzada

Elaborem juntes partint de canonada i perfil (juntes marc o circulars), amb unió o unions vulcanitzades.

Les unions es poden fer mitjançant enganxada en fred amb adhesius especials de silicona d’alta resistència a la tracció, o bé mitjançant vulcanització en calent amb motlle de compressió o injecció-compressió en funció de la dificultat de la superfície que cal unir i de la quantitat que en cal fer.

Tenim en estoc adhesius de silicona especials dels tipus:

  • Referència Silastic 732 transparent, tub 90 g (Dow-Corning).
  • Referència E-43 d’alta resistència a la tracció, tubs de 90 g i cartutxos de 310 ml (Wacker).