Peces emmotllades

Emmotllament de peces amb plànol previ en silicona, cautxú fluorat, EPDM, NBR, làtex natural, etc.

Juntes tòriques normalitzades i especials, membranes, manxes, retenidors, volanderes, maneguets, discos, ventoses, etc. Emmotllament de planxes, tires, juntes amb unió vulcanitzada (juntes marc i circulars) sense limitació de desenvolupament o diàmetre. Fabricació pròpia de motlles econòmics per a sèries petites i mitjanes.

Peces de silicona per a laboratoris i aplicacions medicofarmacèutiques (certificats de la matèria primera BGA-FDA, USP Pharmacopea classe VI).