PTFE (tefló)

Emmotllament i extrusió de tubs, barres, dolles, anelles, plaques, perfils, etc. (tefló verge i amb càrregues especials).

Recobriments amb laques de PTFE (tefló) Halar® PVDF, etc. Aerosol de PTFE desemmotllant i lubricant.

Junta plana rectangular autoadhesiva en tefló (ús universal).

Film. Tela de vidre ateflonada o siliconada. Canonada de paret fina (amb reforç d’inox o sense).

Empaquetatges trenats (amb amiant o sense) per a bombes i vàlvules. Empaquetatges i juntes plàstiques.

Anelles estampades.

Peces mecanitzades amb plànol previ (sèries petites, mitjanes i grans).

 

teflon4 teflon3 teflon2 teflon1